زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

بیوتکنولوژی باز هم به کمک کشاورزان شتافت

با وجود تمام مخالفت هایی که درباره ی بیوتکنولوژی یا زیست فناوری وجود دارد، این مشکلات مانع دانشمندان برای بهبود گیاهان نشده است. پنبه یکی از گیاهان مهم اقتصادی و همچنین میزبان خوبی برای آفات است!

طیف وسیعی از گیاهان، میزبان مگس سفید می باشند ولی سرخس ها از این قاعده مستثنی می باشند. محققان عصاره استخراج شده از سرخس را برای یافتن ماده ای که برای حشره سمی باشد بررسی کردند. نتایج نشان داد که پروتئین کیتیناز باعث ایجاد مقاومت به حشره در سرخس می شود. افزایش بیان ژن (ها) تولید کننده کیتیناز باعث ایجاد مقاومت مؤثر در گیاه پنبه در طول آزمایشات مزرعه ای، بدون تأثیر منفی بر عملکرد، شده است. همچنین مشاهده شده که افزایش کیتیناز، تأثیری روی سایر حشرات (آفات و غیر آفات) ندارد.
برای تجاری سازی این روش جدید، لزوم انجام تحقیقات بیشتری در این باره ضروری به نظر می رسد. در نهایت این پژوهش ها لزوم حفظ ذخایر ژنتیکی، حتی ژرم پلاسم هایی که امروزه بی فایده به نظر میرسند، را خاطر نشان می کنند.


ترجمه: امین قدسی فرد

 

منبع خبر

 

مقاله منبع

 

گروه: زیست مهارگرها و آفات گیاهی 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.