زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

بهبود کنترل زیستی آفات با استفاده از حس بویایی نماتدها

با اینکه تحقیقات قبلی نشان داده بود که نماتدها قادر به تشخیص حشرات آلوده از غیرآلوده هستند، مکانیسم آن به صورت یک راز باقی مانده بود. در تحقیق حاضر محققان دریافتند که حشرات آلوده مولکولی با نام prenol منتشر می کنند که برای نماتدهایی که به دنبال میزبان جدید هستند نقش دورکنندگی دارد. نماتدها از چنین مولکول‌هایی برای تشخیص حشراتی که قبلاً آلوده شده‌اند و ارزش غذایی خود را از دست داده‌اند استفاده کرده و از حمله مجدد به آن‌ها خودداری می کنند.

نماتدها کرم‌های بدون بند شفافی به طول 1/0 الی 5/2 میلی‌متر هستند. شناخته‌شده‌ترین آن‌ها، گونه‌های انگلی هستند که اثرات مخرب شدیدی در انسان، جانوران و گیاهان ایجاد می‌کنند. گونه های پارازیت حشرات مانند Steinernema carpocapsae نماتدهای انتوموپاتوژنیک نامیده شده و به عنوان حشره‌کشهای بیولوژیک برای کنترل بیش ار 250 گونه آفت گیاهانی مانند ذرت، پرتقال، گوجه فرنگی، هلو و درختان کاج شناخته شده اند.

اخیراً در مطالعه‌ای مشخص شده‌است که این نماتدها قادر به استفاده از حس بویایی خود برای پیدا کردن حشرات میزبان غیر آلوده هستند. بر این اساس، نشانه‌های شیمیایی مربوط به میزبان نه‌تنها به عنوان سیگنال‌های دورکننده و پراکنده‌کننده برای نماتدهای همنوع استفاده می شوند بلکه در جلب آن‌ها به طرف میزبان‌های بالقوه نیز کارآیی دارند. این یافته‌ها می تواند در جهت بهبود استفاده از نماتدها به عنوان ابزار کنترل بیولوژیک آفات کشاورزی و باغی مورد استفاده قرار گیرد. 

با اینکه تحقیقات قبلی نشان داده بود که نماتدها قادر به تشخیص حشرات آلوده از غیرآلوده هستند، مکانیسم آن به صورت یک راز باقی مانده بود. در تحقیق حاضر محققان دریافتند که حشرات آلوده مولکولی با نام prenol منتشر می کنند که برای نماتدهایی که به دنبال میزبان جدید هستند نقش دورکنندگی دارد. نماتدها از چنین مولکول‌هایی برای تشخیص حشراتی که قبلاً آلوده شده‌اند و ارزش غذایی خود را از دست داده‌اند استفاده کرده و از حمله مجدد به آن‌ها خودداری می کنند.

یکی از نتایج غیرمنتظره این تحقیق خاصیت جلب کنندگی prenol برای لارو (مرحله نابالغ حشرات با دگردیسی کامل) بعضی از حشرات است. این نتیجه نشان می دهد که مولکول‌های بودار مشابه که باعث دوری نماتدها از میزبان‌های آلوده می‌شوند می‌توانند سبب جلب حشرات غیرآلوده به آن محل شوند. 

بنابراین استفاده از این مولکول‌ها یک شیوه حیرت انگیز جلب میزبان جدید به طرف نماتدهایی است که از لاشه حشرات آلوده خارج می شوند. روشی که نماتدها اساساً می‌توانند از آن برای کشاندن حشرات جدید به طرف خود بهره بگیرند و می‌توان از آن برای بهبود کنترل بیولوژیکی آفات مبتنی بر استفاده از نماتدها بهره برد. 

مجله زیست فن

 

گروه: زیست مهارگرها

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.