زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

ارزیابی محتوای روغن دانه سویا از طریق درخشندگی پوشش دانه

بسیاری از گونه های خانواده لگومینوز  یک  لایه پودری روی پوشش دانه خود دارند که  شامل مواد  آلرژی زای خطرناکی است که دانه ها را کمتر قابل مشاهده می سازد و بنابراین  باعث حفاظت  دانه در برابر شکارچیان بالقوه  میگردد. با این وجود، دانه هایی با سطوح درخشان بدون این لایه پودری  برای مصرف و سلامت انسان مطلوب  هستند وهدف مطالعات اصلاح ژنتیکی و انتخاب شدن قرارمیگیرند. در پژوهشی نشان داده شده که  وجود این لایه روی سطح دانه ها عمدتاً توسط ژن  (B1) کنترل می شود که یک پروتئین غشایی  شبیه پروتئین های انتقالی را برای بیوسنتز لایه پودری  در پوسته هسته کد می کند. تفاوت فنوتيپ وجود لایه پودری با فنوتیپ بدون این لایه  به دلیل یک جهش نوکلئوتيدي است که به طور طبيعي در ناحيه رمز کننده ژن B1 طي مراحل اصلاح ژنتیکی  رخ میدهد.  به طور قابل توجهی  این جهش نه تنها سطح دانه را درخشان میسازد،  بلکه باعث افزایش محتوای روغن  دانه سویای مورد نظر نیز میگردد. به نظر می رسد که این افزایش محتوای روغن دانه ها به واسطه  افزایش بیان اعمال شده از طرف B1 در بیوسنتز روغن در غلافها باشد. این مطالعه اثر پلیوتروپی ژن B1 را روی لایه پودری پوشش دانه و هم چنین محتوای روغن دانه سویا نشان میدهد و ممکن است استراتژیهای جدیدی برای ایجاد انواعی از سویا با افزایش مقدار روغن دانه و کاهش لایه پودری اطراف دانه ها ایجاد کند.

مترجم: فاطمه شجاعی

به سفارش مرکز جامع اطلاع رسانی زیست فناوری کشاورزی

کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری

مقاله منبع

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.