زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

تلفیق ریاضیات و زیست به ویروس های گیاهی مخرب حمله می کند

بیماری های گیاهی تهدید بزرگی برای امنیت غذایی جهانی خصوصا در کشور های در حال گسترش ایجاد می کنند. در جنوب بیابان صحرا در آفریقا، بیماری گیاهی منحصر به فردی به نام نکروز مهلک ذرت به طور عمده ای به محصولات مورد استفاده انسان و دام لطمه می زند و درک فرایند زیستی آن برای مدیریت بیماری به علت تاثیر متقابل دو ویروس مجزا دشوار است.  

گروهی از محققان برای فهم بهتر پویایی بیماری ها و نحوه ی مدیریت آن ها از مدلسازی ریاضیاتی استفاده کرده اند. نتیجه ی تحقیق آن ها علاوه بر ارائه اطلاعاتی درباره ی نکروز مهلک ذرت، به کنترل و مدیریت بیماری های مخرب گیاهی که با همکاری چند عامل بیماری زا ایجاد می شوند نیز کمک می کند.

ذرت های بیمار یا زود می میرند و یا گاهی عقیم و بی ثمر می شوند. ترکیبی از کشت چرخشی، کنترل کردن حشرات و استفاده از بذر های عاری از ویروس، بهترین روش برای کنترل بیماری می باشد اما به عنوان یک راهکار مدیریتی فقط برای مزارع بزرگ تجاری ذرت در دسترس است. 

در اجرای مدیریت بیماری خصوصا هنگامی که اطلاعات ما در مورد مسری بودن آن پراکنده است، مدلسازی به کمک ریاضیات اهمیت زیادی دارد. 

مدلسازی ریاضیاتی در تلفیق با داده های زیستی و باور های منطقی نقش مهمی ایفا می کند. مدیریت پایگاه داده مدلسازی به صورت بالقوه حاوی اطلاعات مفید برای روش های کشت محصولی دیگر در بیماری ها و عفونت های همزمان که شدیدا مخرب هستند می باشد.

مجله زیست فن

مقاله منبع

منبع خبر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.