زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

اثر کود زیستی بر خصوصیات شیمیایی خاک مزرعه نیشکر

یکی از راه‌ها جهت بهبود ویژگی‌های خاک استفاده از کود است. نوع کود تأثیرات متفاوتی بر خاک دارد. برخی از آنها وضعیت زیست‌محیطی را هم متأثر می‌کنند مثلا استفاده از کود شیمیایی سبب آسیب زیست‌محیطی می‌شود. یکی از راه‌کارها جهت کاهش این آسیب‌ها، استفاده از کودهای آلی است.

کود آلی دوستدار محیط زیست است و ویژگی‌های زیستی و صفات فیزیکی و شیمیایی خاک را بهبود می‌بخشد مثلا pH را بالا و CEC را افزایش می‌دهد و مواد غذایی ماکرو و میکرو را تأمین می‌نماید. با این وجود، استفاده از کود آلی نیاز گیاهان به مواد مغذی را به‌طور کامل برآورده نمی‌کند. بنابراین افزودن کود شیمیایی برای حمایت از رشد مطلوب گیاهان ضروری است. برای تولید پایدار محصول، استفاده ترکیبی از کود شیمیایی و آلی بسیار سودمند است.

کاربرد میکروارگانیسم‌ها در قالب کود زیستی نیز صورت گرفته است. کود زیستی یک محصول بیولوژیکی است که می‌تواند جهت بهبود باروری خاک استفاده شود. در غنی‌سازی خاک با میکروارگانیسم‌هایی که مواد مغذی آلی تولید می‌کنند مفید است و همچنین ممکن است بیماری‌های گیاهی را کاهش دهد. این نوع کود با محیط زیست بسیار سازگار است زیرا میکروارگانیسم‌هایی که در خاک رشد می‌کنند، در پایداری چرخه‌های مواد مغذی بسیار مهم هستند.

این مقاله به بررسی سودمندی کود زیستی در مزرعه نیشکر می‌پردازد.

نیشکر نوعی گیاه علفی است که نیاز به رشد در شرایط مناسب آب و هوایی برای حداکثر تولید را دارد. همچنین نیاز به سطح بالای آب برای تولید محتوای شکر بالا دارد. نهال‌های نیشکر باید به خوبی آماده شوند زیرا این امر پتانسیل رشد، محتوای سوکروز، حمله آفات و‌ بیماری‌ها، میزان جوانه‌زنی و مقاومت در برابر خشکسالی را متأثر می‌کند.

برای ایجاد شرایط مناسب رشد نیشکر، کود زیستی جدیدی با فرمولاسیون ویژه تولید شد متشکل از اندومیکوریزا در ترکیب با سوبسترای رشد، هیومیک اسید و فیتوکامپوند (phytocompound).

آزمايش با 6 تیمار انجام گرفت:

۵۰ گرم کود زیستی به‌علاوه ¼ دوز سفارش شده از کود سنتزی NPK (حاوی N و P و K)،

۵۰ گرم کود زیستی به‌علاوه ½ دوز سفارش شده از کود NPK،

۵۰ گرم کود زیستی به‌علاوه ¾ دوز سفارش شده از کود NPK،

۵۰ گرم کود زیستی به‌علاوه دوز سفارش شده از کود NPK،

۲۵ گرم کود زیستی به‌علاوه دوز سفارش شده از کود NPK،

دوز سفارش شده از NPK به‌عنوان کنترل.

ویژگی‌های شیمیایی شامل پتانسیل K، جذب K، پتانسیل P، جذب P، نیتروژن کل و pH با کاربرد کود زیستی متأثر شد ولی جذب N تغییری نیافت. بهترین تیمارها ترکیبی از ۵۰ گرم کود زیستی به‌علاوه ½ دوز سفارش شده از NPK و ۵۰ گرم کود زیستی به‌علاوه دوز سفارش شده از NPK بود. کاربرد کود زیستی می‌تواند جایگزین ۲۵٪ تا ۵۰٪ کود NPK در خاک شود.

به‌طور کلی، این محصول توانایی خوبی در افزایش برخی خواص شیمیایی خاک در یک زمان کوتاه و نیز ویژگی کاربرد آسان در مزرعه را دارد. 

ترجمه و تلخیص: سارا هجری

به سفارش مرکز جامع اطلاع رسانی زیست فناوری کشاورزی

کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری

مقاله منبع

دریافت فایل مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.