زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

نخستین اطلاعات کروموزومی از ۱۳ گونه سیر ارائه می شود

نخستین اطلاعات کروموزومی از ۱۳ گونه سیر در مقاله محققان بانک گیاهی مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران  ارائه می شود. 

در اين تحقيق كاريوتيپ و پارامترهای كاريولوژیکی براي ۵۱ جمعيت از ۲۹ گونه از جنس Allium فراهم شده است. داده ­هاي اين پژوهش نشان داده كه در سطح زيرجنس و گاهي حتي در سطح بخش، كاريولوژي مي ­تواند آموزنده باشد اما در زيرجنس Melanocrommyum صفات كروموزومي و ريخت شناسي تكامل توأمي نداشته اند.

براساس مقايسه كامل نتايج اين تحقيق با داده­ هاي قبلي مشخص شده كه اطلاعات كروموزومي ۱۳ گونه سیر براي اولين بار در اين مقاله براي دنيا گزارش مي شود. به علاوه، بررسی های بسيار وسيع صورت گرفته، آناليزهاي بيوسيستماتيكي دقيق، تعيين حد و مرز (borderline) براي نكات مبهم كاريولوژيكي و معرفي دو نوع جديد از كروموزوم­هاي ستلايت دار دال بر كيفيت بالاي اين تحقیق است.

اين مقاله با عنوان "بررسي كاريولوژيكي جنس Allium L. در ايران با تمركز بر بخش AcanthoprasonWendelbo" مي­ تواند به عنوان مرجعي مناسب براي محققان اين زمينه از علوم زيستي مورد استفاده قرار گيرد.”

 

منبع خبر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.