زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

واردات چند بذر منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای شد

براساس بخشنامه دفتر واردات گمرک، واردات دانه لوبیای خوراکی، بذر کاکتوس، چیپس پوست کاج و بذر چمن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای شد.

بر اساس اعلام مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک، دانه لوبیای خوراکی برای مصرف خوراکی از کشورهای دانمارک و کامرون، بذر کاکتوس با هدف کاشت از کشور آلمان و چیپس پوست کاج برای کاشت گیاهان زینتی جزو کالاهایی هستند که باید برای ورود به کشور شرایط قرنطینه ای را طی کنند.

بر اساس این بخشنامه، این کالاها در فهرست کالاهای با ریسک قرنطینه ای متوسط قرار دارند و واردات این سه کالا باید با رعایت شرایط قرنطینه ای و بازدید کارشناس قرنطینه در مرز ورودی (گمرک ترخیص کننده) انجام شود. 

همچنین بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک، واردات بذر چمن منوط به رعایت شرایط قرنطینه و بازرسی کارشناسان قرنطینه است.

طی مکاتبات دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت جهادکشاورزی با دفتر واردات گمرک ایران درباره ترخیص بذر چمن از گمرکات اجرایی برای مصارف کاشت، از تمام کشورها در فهرست کالا با ریسک قرنطینه متوسط قرار دارد و واردات آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه ای و نیز بازدید کارشناسان قرنطینه در گمرکات ترخیص کننده است.

برای ثبت سفارش بذرهایی که در فهرست کالاهای با ریسک متوسط قرار دارند، نیازی به اخذ مجوز سازمان حفظ نباتات نیست اما برای ورود و ترخیص آن باید علاوه بر ارائه گواهی بهداشت نباتی (قرنطینه) کشور مبداء، شرایط قرنطینه ای نیز رعایت شود.

اگنا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.