زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

انجام فرایند سروتایپینگ روی نمونه سالمونلاهای جداسازی شده مراکز تحقیقاتی در موسسه رازی

موسسه رازی علاوه بر تحقیق و تولید فرآورده های بیولوژیک پزشکی، دامپزشکی و پرورش  حیوانات آزمایشگاهی، تحقیقاتی نیز در زمینه بیماری زئونوتیک - بیماری های مشترک بین انسان ، طیور و دام - مانند سالمونلا بر عهده دارد.

 دکتر سهیلا مرادی بیدهندی با بیان اهمیت باکتری سالمونلا، اظهار کرد: موضوع سالمونلا از سال های گذشته از نظر سازمان جهانی بهداشت به عنوان دومین عامل زئونوز مطرح بوده و بودجه های فراوانی در نقاط مختلف دنیا به سالمونلا و بهداشت عمومی، انسانی، طیوری و دامی اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف نتایج تحقیقات خود را به سازمان بهداشت جهانی و مراکزی که برای این کار تعریف شده ارائه می دهند تا از این طریق بتوانند وجود سروتیپ های غالب سالمونلا را در مواد غذایی، فرآورده های طیوری و موارد انسانی و دامی را مشخص نموده و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن را به دست آوردند و تا حد ممکن بروز آن را کاهش دهند، گفت: به دلیل وجود ناقلان بدون علامت این باکتری هزینه درمان سالمونلا در جوامع انسانی بسیار سنگین است به همین علت است که مراکز جهانی بهداشت حساسیت بالایی در مورد این باکتری نشان می دهند.

دکتر مرادی بیدهندی در ادامه درباره جایگاه موسسه رازی در پیشگیری و کنترل عفونت های سالمونلایی در ایران گفت:

این موسسه در سال ۱۳۰۳ تاسیس شد و اهم فعالیت های موسسه در زمینه سالمونلا در آن زمان در فاصله سال های ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۵ بود که منجر به تولید آنتی سرم ضد پلوروم، آنتی سرم ضد تیفوتید و واکسن سالمونلا شد. گرچه دکتر رستگار و همکاران در سال ۱۳۱۷ موفق به جداسازی باکتری سالمونلا پلوروم از طیور شدند که در مقاله ای در ژورنال انستیتو پاستور فرانسه به چاپ رسید. در سال ۱۳۳۲ نیز دکتر کاوه و همکارانشان موفق به جداسازی سروتیپ جدیدی از سالمونلا از یک کلاغ که در موسسه زندگی می کرد، شدند و آن را به افتخار منطقه ای که موسسه رازی در آن واقع است، سالمونلا “حصارک” نام نهادند که در منابع بین المللی قابل جستجو است.

دکتر مرادی بیدهندی، زئونوز بودن باکتری سالمونلا را مورد توجه قرار داد و افزود: این باکتری از طریق مواد غذایی مختلف قابل انتقال به انسان است.

از طرفی در چند سال گذشته این باکتری به لحاظ انتقال مقاومت های دارویی اهمیت بالایی در سازمان جهانی بهداشت یافته تا حدی که با ایجاد پایگاهی، از مراکزی که در مورد سالمونلا فعالیت می کنند خواسته شده تا موارد سالمونلا را با هدف دستیابی به نتیجه ای کلی در جهان به این پایگاه گزارش دهند.

وی با بیان اینکه سالمونلا به سادگی از کشوری به کشور دیگر قابل انتقال است، یادآور شد: سروتیپ های غالب کشورها، با انتقال سالمونلا دستخوش تغییر قرار می گیرند و این یکی دیگر از دلایل اهمیت کنترل این باکتری است.

وی با بیان اینکه در آزمایشگاه تخصصی سالمونلا سه فعالیت عمده انجام می شود، افزود: بالغ بر ۵۰۰ ایزوله سالمونلا شامل نمونه های انسانی، دامی و طیوری نیز در کلکسیون میکروبی آزمایشگاه سالمونلای موسسه رازی نگهداری می شود.

معاون بخش میکروب شناسی موسسه رازی همچنین از آمادگی این موسسه برای انجام سروتایپینگ به عنوان یکی از معتبرترین تایپینگ ها برای نمونه های جداسازی شده سایر مراکز تحقیقاتی خبر داد و گفت: موسسه رازی پذیرای انجام این فرآیند بر روی نمونه های جداسازی شده باکتری سالمونلا از این مراکز است.

دکتر مرادی بیدهندی با بیان اینکه موسسه رازی در شناسایی سروتیپ های غالب سالمونلا در کشور نقشی ویژه دارد، تصریح کرد: اهمیت شناسایی سروتیپ های غالب در کشورها، در سیاستگذاری برنامه های واکسیناسیون و تولید واکسن مناسب برای این باکتری خود را نشان می دهد.

سرپرست مدیریت تحقیق، توسعه و فناوری موسسه رازی همچنین از انجام مطالعات اولیه در مورد ارزیابی های ایمنی زایی و اثربخشی برای تولید واکسن سالمونلا در موسسه رازی خبر داد و گفت: با توجه به فراخوان سازمان دامپزشکی کشور مبنی بر نیاز به واکسن سالمونلا، این موضوع در دستور کار موسسه رازی قرار گرفته است.

آگنا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.