زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

تصمیم مجلس در خصوص محصولات گیاهی تراریخته

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علني روز دوشنبه، ۶ دي ماه ۱۳۹۵، درجريان بررسي ماده ۴۱ لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تصميم خود در رابطه با محصولات گياهي تراريخته را در قالب بند ز ماده ۴۱ و يک الحاقيه پيوست به آن نهايي نموده و به تصويب رساندند.

نمايندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علني روز دوشنبه، ۶ دي ماه ۱۳۹۵، درجريان بررسي ماده ۴۱ لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، تصميم خود در رابطه با محصولات گياهي تراريخته را در قالب بند ز ماده ۴۱ و يک الحاقيه پيوست به آن نهايي نموده و به تصويب رساندند.

  • ماده ۴۱ لايحه برنامه ششم توسعه

“دولت موظف است براي حصول به اهداف بند هفتم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در جهت تأمين امنيت غذايی و نيل به خودکفايي در محصولات اساسي زراعي، دامي و آبزي به ميزان نود و پنج درصد (۹۵%) در پايان برنامه و افزايش توليدات کشاورزی بويژه محصولات داراي مزيت صادراتي، رسيدن به تراز تجاري مثبت، تقويت و تکميل زنجيره‌هاي توليد و توسعه صادرات و ارتقاء بهره‌وري آب و خاک کشاورزي اقدامات زير را جهت حصول به شاخص‌هاي کمي به شرح مندرج در جداول ذيل انجام دهد:

بند الف ـ توسعه کشاورزي حفاظتي، توسعه کشت نشايي، به‏نژادي و به‏زراعي، توليد و تأمين و به‌کارگيري ارقام مقاوم، خود اتکايي در توليد بذر و نهال، افزايش ضريب ماشيني کردن سالانه حداقل دوازده‌صدم اسب بخار در هکتار.

بند ب- انجام به موقع خريد تضميني محصولات کشاورزي و درصورتي که در پرداخت خريد تضميني وقفه ايجاد شود، دولت موظف است مطابق تبصره بند ۱ ماده ۱۱ اين قانون نسبت به جبران خسارت ناشي از ديرکرد اقدام کند.

بند ج- افزايش توليد محصولات راهبردي و تبديل پانصد هزار هکتار  از اراضي شيبدار به باغات.

بند د- فراهم نمودن امکان مصرف بهينه سموم بهينه دفع آفات نباتي و کودهاي شيميايي و استفاده بيشتر از کود آلي (کمپوست) و مبارزه زيستي و تدوين ضوابط ورود، ساخت و ترکيب ساخت (فرمولاسيون) کود و سم.

بند هـ- سرمايه‌‌گذاري مورد نياز جهت انجام امور تحقيقاتي و نظام نوين ترويج و انتقال فناوري، تقويت شرکت‌هاي دانش‌بنيان، استقرار مديريت دانش و تجهيز مراکز جهادکشاورزي.

بند و- توسعه کشت محصولات سالم و ارگانيک، اعمال استانداردهاي ملي کنترل کيفي توليدات و فرآورده‌هاي کشاورزي، گسترش مبارزه تلفيقي با آفات و بيماريهاي گياهي، مصرف بهينه نهاده‌ها از جمله انواع سم و کود و حمايت از کلينيکهاي گياه پزشکي در راستاي ارتقاي سلامت انسان و جامعه.

بند ز- ممنوعيت هر گونه رهاسازي، توليد، واردات و مصرف محصولات تراريخته، بدون مجوز مراجع قانوني در چارچوب قانوني ايمني زيستي با رعايت مقررات و موازين ملي و بين‌المللي.

الحاقيه بند (ز):  دولت موظف است اقدام لازم براي آزمايش مواد غذايي وارداتي و فرآورده هاي غذايي وارداتي را جهت تشخيص مواد تراريخته به عمل آورد و با اطلاع رساني مردم را از مواد غذايي تراريخته باخبر ساخته و خطرات احتمالي اين مواد را که براساس آزمايشات معتبر معلوم مي شود به مردم اعلام نمايد.

 

منبع خبر

 

گروه: تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.