زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

عرضه جو و ذرت به سامانه بازارگاه

عرضه جو تا آخر سالجاری ذرت از ابتدای سال آینده به سامانه بازارگاه منتقل می شود و عرضه(جو) در خارج از بازارگاه به شرط پیش فروش فقط تا ۲۸ اسفند اعتبار دارد.

در پانزدهمین جلسه کارگروه مدیریت سامانه بازارگاه با دستور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی مقررشد تا عرضه جو تا پایان امسال و عرضه ذرت از ابتدای سال ۹۹ از طریق بازارگاه انجام شود.

در این جلسه مقررشد تا معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب کارهای کشاورزی در هنگام ورود هر محموله نهاده جو به کشور مراتب را به معاونت امور دام (دفتر بهبود و تغذیه جایگاه دام) اطلاع و بلافاصله فرآیند سهمیه بندی آن کالا در سامانه بازارگاه توسط معاونت امور دام تهیه و در سامانه، بارگذاری شود.

همچنین مقرر شد تا معاونت امور دام جهت اجرای این مهماز همکاری و همفکری تشکل‌های ملی بهره مند شود اما ضرورتاً تمامی فرآیند توزیع در سامانه توسط معاونت امور دام صورت خواهد گرفت.

براساس مصوبات این جلسه، تمامی محموله‌های پیش فروش شده توسط شرکت‌های تأمین کننده نهاده جو حداکثر تا تاریخ ۲۸.۱۲.۹۸، مشروط به آنکه پول آن به حساب فروشنده واریز شده باشد دارای اعتبار است.

محموله‌های فوق می‌بایست حداکثر تا تاریخ فوق منجر به تحویل شود و در غیر این صورت ابطال می‌شود این موضوع توسط این دفتر به کلیه شرکت‌های وارد کننده ابلاغ خواهد شد.

در این جلسه همچنین مقررشد تا عرضه ذرت از ابتدای سال آینده از طریق سامانه بازارگاه صورت گیرد و با توجه به مشکلاتی که ناشی از کمبود ذرت در کشور وجود دارد شرکت پشتیبانی امور دام می‌تواند صرفاً نهاده ذرت را با رعایت کلیه مقررات و ضوابط با هماهنگی کامل معاونت تولیدات دامی خارج از سامانه بازارگاه عرضه کند و لیست توزیع آن را در اختیار مدیریت نظارت بر توزیع کالاهای اساسی قرار دهد.

با توجه به اینکه شرکت پشتیبانی امور دام ؛  اطلاعات لازم برای اجرای دستور وزیر جهادکشاورزی برای عرضه نهاده‌های خود از طریق سامانه بازارگاه را در اختیار بانک کشاورزی قرار داده تا بانک یاد شده بستر لازم را در سامانه برقرار نماید، مقرر گردید حداکثر تا پایان بهمن ماه تمامی اقدامات لازم از طرف بانک کشاورزی برای این منظور در سامانه صورت گیرد و شرکت پشتیبانی امور دام نسبت به عرضه کنجاله سویا و جو در صورتیکه برنامه عرضه در بازار را دارد از ابتدای اسفند ۹۸ در سامانه اقدام کند.

ضمن اینکه مقررشد تا مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارتخانه ظرف مدت یک هفته، نسبت به بررسی گزارش حسابرسی کالایی که توسط بانک کشاورزی تهیه و اجرایی شده اقدام و ضمن رفع نقصان و یا مشکلات احتمالی، نتیجه را به دبیرخانه کارگروه اعلام کند که ضرورت امکان گزارش گیری از فرایند عرضه دانه سویا تا مرحله تبدیل به کنجاله و عرضه آن، مورد تاکید است.

اگنا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.