زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

حذف انواع آلودگی‌ها از نمونه‌های زیست محیطی با فناوری نانو

محققان موفق شدند با فناوری نانو و آزمایش هایی به حذف انواع آلودگی‌ها از نمونه‌های زیست محیطی بپردازند.

محققان کشور با اجرای طرح «سنتز نانو ساختارهای اصلاح شده برای اندازه گیری مقادیر ناچیز داروها و آلاینده‌های زیست محیطی و بیولوژیکی» موفق شدند به منظور حذف و اندازه گیری دقیق، حساس و گزینشی انواع یون‌ها یا مولکول‌های هدف در بافت‌های مختلف مانند نمونه‌های زیست محیطی و بیولوژیکی از نانو مواد مختلف استفاده کنند.

نانو مواد مورد استفاده در این طرح عمدتاً سنتزی بوده و به منظور افزایش گزینش پذیری نانو مواد مورد استفاده، سطح آنها با عوامل ویژه با روش‌های مختلف اصلاح شده است. در این طرح، نانو مواد به دلیل نسبت سطح به حجم بالاتر و اصلاح پذیری آسان‌تر به عنوان جاذبهای سطحی برای استخراج کارآمد و گزینشی، به عنوان اصلاح گر در ساختار الکترودهای مختلف برای اندازه گیری حساس و بعضاً افزایش گزینش پذیری، به عنوان کاتالیست برای حذف، تخریب و اندازه گیری کارآمد و مقرون به صرفه و نانو سنسور برای اندازه گیری بدون نیاز به جداسازی و حساس انواع یون‌ها و یا مولکول‌های مهم به کار گرفته شده‌اند.

نتایج نشان داده است که نانو مواد سنتزی توانایی بسیار بالایی برای حذف انواع آلودگی‌ها از نمونه‌های زیست محیطی داشته و همچنین امکان استخراج و اندازه گیری داروهای مختلف در نمونه‌های بیولوژیکی با استفاده از نانو مواد سنتزی به عنوان فاز جامد یا سنسور فراهم شده است. همچنین نتایج نشان داده است که استفاده موفقیت آمیز از نانو مواد برای اندازهگیری دقیق، حساس و گزینشی انواع یون‌ها یا مولکول‌ها نیازمند طراحی دقیق نانو مواد مورد سنتز با توجه به مولفه‌هایی مانند نوع آنالیت هدف و بافت نمونه حاوی آنالیت، میزان گزینش پذیری روش آشکار سازی مورد استفاده، کاربرد ویژه نانو مواد به عنوان جاذب، اصلاحگر، سنسور و یا کاتالیست و همچنین هزینه تمام شده روش می‌باشد.

طرح «سنتز نانو ساختارهای اصلاح شده برای اندازه گیری مقادیر ناچیز داروها و آلاینده‌های زیست محیطی و بیولوژیکی» توسط مظاهر احمدی در دانشگاه بوعلی سینای همدان انجام گرفته است. این طرح حائز رتبه دوم پژوهش‌های بنیادی گروه فناوری‌های شیمیایی بیستمین جشنواره جوان خوارزمی شده است.

خبرگزاری مهر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.