زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

امنیت غذایی ایران در معرض تهدید است!

پروفسور محمدعلی ملبوبی (رئیس فدراسیون بیوتکنولوژی قاره آسیا و عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری) از واردات غذا و تهدیدات امنیت غذایی کشور می گوید. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.