زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

چرا پاتریک مور مؤسس صلح سبز، این گروه را ترک کرد؟!

 

تغییر ایدئولوژی گروه صلح سبز همراه با فساد، پیگیری اهداف سیاسی، هراس افکنی بر علم، مخالفت با فناوریهای نوین و محصولات آنها ماانند برنج طلایی تراریخته، ورود غیرمتخصص به حوزه های علوم تخصصی و مخالفت متعصبانه با علم بخشی از دلایل پاتریک مور که مؤسس گروه صلح سبز بوده، برای جدایی از این گروه است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.