زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

آیا میدانید چه کشورهایی و در چه سطحی محصولات تراریخته را کشت می کنند؟!

دکتر محبوبه جعفرزاده (متخصص ژنتیک مولکولی و فیزیولوژیست گیاهی) از سطح زیر کشت و تولید محصولات تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین در جهان می گویند. همچنین تهدید امنیت غذایی کشور که یکی از دلایل آن بی توجهی به فناوریهای زیستی و از جمله تولید ملی محصولات تراریخته است، در ویدیو ارائه شده مورد بحث قرار گرفته است.

 

تهیه شده در مرکز جامع اطلاع رسانی زیست فناوری کشاورزی

به سفارش کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری کشاورزی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.