زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

کودهای زیستی؛ حافظان سلامت انسان، دام و محیط زیست

دکتر محمدرضا صفرنژاد (هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور) از مزایای استفاده از کودهای زیستی یا کودهای بیولوژیک در کشاورزی می گوید. از مهمترین این مزایا می توان به ممانعت از استفاده بی رویه کودهای شیمیایی و در نتیجه محافظت از سلامت انسان، دام و محیط زیست اشاره کرد. همچنین استفاده از کودهای زیستی موجب افزایش سودآوری کشاورزی نیز خواهد شد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.