زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

افزایش 110 برابری کشت محصولات تراریخته طی 20 سال

دانشمندان با استفاده از زیست فناوری گیاهان مهندسی ژنتیک شده مقاوم به آفات، خشکی، شوری و ... را تولید کردند. از سال 1996 کشت و تولید این محصولات در شش کشور آمریکا، چین، آرژانتین، کانادا، استرالیا و مکزیک آغاز گردید. در سال 2016، 185/1 میلیون هکتار محصول تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین در 26 کشور جهان کشت شده است. از سال 1996 که محصولات تراریخته در سطح 1/7 میلیون هکتار کشت شدند تا سال 2016، سطح زیر کشت این محصولات افزایش 110 برابری داشته است. این فناوری پذیرفته شده ترین فناوری مورد استفاده بشر در بخش کشاورزی است. دکتر محبوبه جعفرزاده (متخصص ژنتیک مولکولی و فیزیولوژیست) از پذیرش بالای محصولات تراریخته و همچنین مزایای استفاده از این محصولات می گوید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.