زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی با کمک زیست فناوری کشاورزی

دکتر سید مهدی علوی (پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری) از ظرفیتهای زیست فناوری کشاورزی مانند کشت بافت گیاهی در حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی می گوید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.