زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

تولید دارو در بیوراکتورهای گیاهی

دکتر سیدمهدی علوی (عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری) از مزایای تولید دارو در بیوراکتورهای گیاهی می گوید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.