زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

روشی بسیار مؤثر برای تصفیه فاضلابهای دارویی حاوی آنتی‌بیوتیک

نتایج یک پژوهش در گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس نشان می دهد استفاده از فرآیند ازن‌زنی کاتالیستی در حضور نور خورشید می‌تواند به عنوان یک روش بسیار موثر برای تصفیه فاضلاب‌های دارویی حاوی آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین مورداستفاده قرار گیرد.

طی سال‌ها‌ی گذشته استفاده از مواد دارویی بسیار زیاد شده است و از این میان، آنتی‌بیوتیک‌ها پرمصرف‌ترین خانواده داروها به حساب می‌آیند که باعث ریشه‌کنی و توقف رشد میکروارگانیسم‌ها می‌شوند. آنتی‌بیوتیک‌ها به‌طور کامل جذب بدن نشده، از طریق ادرار و مدفوع به محیط زیست دفع می‌شوند.

روش‌های متداول در تصفیه‌ خانه‌ها، جهت حذف آلاینده‌های دارویی طراحی نشده‌اند. به همین دلیل پژوهشگران با روش‌های مختلفی درصدد حذف آنتی‌بیوتیک‌ها از محیط‌ های آبی هستند. از جمله روش‌های امروزی که جهت حذف آنتی‌بیوتیک‌ها استفاده می‌شوند فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته هستند.

در این تحقیق، حذف آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین با استفاده از ازن‌زنی کاتالیستی با کاتالیست کربن فعال در حضور نور خورشید مورد بررسی قرار گرفت. فرآیندهای جذب، ازن‌زنی تنها، ازن‌زنی کاتالیستی و ازن‌زنی کاتالیستی در حضور نور خورشید بررسی شد. طبق نتایج، روش‌های ازن‌زنی کاتالیستی و ازن‌زنی کاتالیستی در حضور نور خورشید نسبت به فرآیند ازن‌زنی تنها راندمان حذف بالاتری دارند. میزان راندمان فرآیند ازن‌زنی تنها با میزان ازن ورودی gr/hr 06/1 در غلظت mg/L 50 در مدت زمان ۳۰ دقیقه و در pH 5/7 هشتاد و دو درصد است که این میزان در فرآیندهای ازن‌زنی کاتالیستی و ازن‌زنی کاتالیستی در حضور نور خورشید با میزان ازن ورودی gr/hr 82/0 و در شرایط مشابه به ترتیب برابر ۹۰ و ۹۲ درصد است.
نتایج به‌دست‌آمده در میزان حذف آموکسی‌سیلین نشان می‌دهد که فرآیندهای ازن‌زنی کاتالیستی و ازن‌زنی کاتالیستی در حضور نور خورشید تفاوت چندانی در میزان تجزیه آموکسی‌سیلین ندارند اما ازن‌زنی کاتالیستی در حضور نور خورشید نسبت به ازن‌زنی کاتالیستی در معدنی‌سازی آموکسی‌سیلین بهتر عمل کرده و میزان حذف TOC در این فرآیند پس از مدت زمان ۶۰ دقیقه ۷۵ درصد است که نسبت به فرآیند ازن‌زنی کاتالیستی ۱۵ درصد بیشتر است. این درحالی است که فرآیند ازن‌زنی تنها، در مدت زمان ۶۰ دقیقه تنها ۳۰ درصد TOC را حذف نموده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد استفاده از فرآیند ازن‌زنی کاتالیستی در حضور نور خورشید به دلیل مصرف کمتر ازن نسبت به فرآیند ازن‌زنی تنها و معدنی‌سازی بیشتر نسبت به فرآیند ازن‌زنی کاتالیستی می‌تواند به عنوان یک روش بسیار موثر برای تصفیه فاضلاب‌های دارویی حاوی آنتی‌بیوتیک آموکسی‌سیلین مورداستفاده قرار گیرد.

گفتنی است این پژوهش در قالب پایان‌نامه کارشناسی ارشد کسری پوررستمی با راهنمایی دکتر حسین گنجی‌دوست، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

دیده بان علم ایران

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.