زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

اطلاعات تماس

آدرس:
تهران - کیلومتر17 اتوبان کرج - بلوار پژوهش - پزوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری - دفتر معاونت فناوری

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری
اختیاری

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.