زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

بررسی میزان آفلاتوکسین‌ها در تولید شیره انگور به روش سنتی

شیره انگور یکی از فرآورده‌های مغذی انگور است که حاوی مقادیر زیادی قند طبیعی، مواد معدنی، ویتامین، اسیدهای آلی و عوامل آنتی‌اکسیدانی می‌باشد. تولید شیره انگور به شیوه سنتی، جزئی از فرهنگ مردم شده استفرآوری، می‌تواند روی میزان سموم مایکوتوکسین از‌جمله میزان سموم آفلاتوکسین G1 ،B2 ،B1 و G2 طی مراحل مختلف تولید شیره انگور اثر‌گذار ‌باشد. آقای قدیمی و همکاران شان در مطالعه خود، با استفاده از بنتونیت و ژلاتین به‌ عنوان شفاف‌کننده، به نتایج خوبی برای کاهش این سموم در طی مراحل فرآوری دست یافتند. در این زمینه مصاحبه‌ ای با ایشان ترتیب دادیم.

1- ضمن عرض سلام و احترام. لطفاً خودتان را معرفی ک