زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

شرایط خاص زمین های کشاورزی برای محصولات ارگانیک

مدیرکل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: هر محصولی که در زمین بدون سم و کود، کشت می شود، لزوما ارگانیک نیست و برای اینکه یک محصول، ارگانیک قلمداد شود، زمین کشاورزی باید حداقل 5 سال دارای شرایط خاص باشد.

وحید مفید درمورد محصولات ارگانیک اظهار کرد: برداشت غلطی در این مورد وجود دارد که مردم تصور می کنند هر محصولی که یک کشاروز برای کشت آن از سم یا کود شیمیایی برای یک سال زراعی استفاده نکرده باشد، ارگانیک است.

وی افزود: براساس استانداردهای جهانی، برخی مواد نباید در محصولات ارگانیک وجود داشته باشد، همچنین برای عدم استفاده از این مواد در محصولات کشاورزی، فرایندهای حداقل 5 تا 7 ساله تعریف شده است، بنابراین زمین های کشاورزی که ادعا می شود محصولات ارگانیک دارند باید در طول بازه های زمانی مشخص از کود و سموم استفاده نکرده باشند.

مدیرکل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه برای ایجاد شرایط تولید محصولات ارگانیک واقعی به برنامه هدفدار نیاز است، عنوان کرد: در محصول ارگانیک باید باقی مانده موادی که برای سلامت مضر است در حداقل باشد و  این مورد در یک دوره مشخص شده تکرار شود.

مفید خاطرنشان کرد: توانایی ما در بازرسی محدود است، بنابراین نیاز به حمایت بین بخشی و همکاری مردم در این زمینه بوده و اطلاع رسانی در زمینه محصولات ارگانیک و تغذیه سالم نقش آموزش و پروش،  صدا سیما و دانشگاه ها بسیار حائز اهمیت است.

ایفدانا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.