زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

وضعیت کشت محصولات تراریخته در جهان؛ 2015

بیش از نیمی از جمعیت جهان، حدود 60% یا 4 میلیارد نفر در 28 کشوری زندگی می کنند که محصولات تراریخته را در سال 2015 کشت و تولید کردند. 

 

 

کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین در سال 2015

پس از گذشت 20 سال از کشت، تولید و مصرف محصولات تراریخته، سطح زیر کشت این محصولات در جهان از 1/7 میلیون هکتار به 179/7 میلیون هکتار رسیده است. رشد 100 برابری کشت محصولات تراریخته طی دو دهه مصرف آن، مؤید پذیرش عمومی بالای این محصولات توسط کشاورزان و مصرف کنندگان است. 

 

در سال 2015، 179/7 میلیون هکتار محصول تراریخته کشت شده است. آمریکا با کشت 70/9 میلیون هکتار محصول تراریخته، همچنان بزرگترین کشت کننده، تولید کننده و مصرف کننده محصولات تراریخته است. در آمریکا علاوه بر اینکه بیشترین سطح زیر کشت محصولات تراریخته وجود دارد، بیشترین تعداد محصولات تراریخته نیز کشت شده و به فروش می رسد. محصولاتی مانند ذرت تراریخته، سویای تراریخته، پنبه تراریخته، کلزای تراریخته، چغندرقند تراریخته، یونجه تراریخته، پاپایای تراریخته، کدوحلوایی تراریخته و سیب زمینی تراریخته در آمریکا تولید تجاری شده و در بازار این کشور موجود است. پس ازآمریکا، کشورهای برزیل، آرژانتین، هند، کانادا، چین، پاراگوئه، پاکستان، آفریقای جنوبی، اروگوئه در رتبه دوم تا دهم کشت، تولید و مصرف محصولات تراریخته قرار دارند. کشورهای بولیوی، فیلیپین، استرالیا، بورکینافاسو، میانمار، مکزیک، اسپانیا، کلمبیا، سودان، هندوراس، شیلی، پرتغال، ویتنام، جمهوری چک، اسلواکی، کاستاریکا، بنگلادش و رومانی نیز از کشورهای کشت کننده محصولات تراریخته در سال 2015 بوده اند. عمده محصولات تراریخته موجود در بازارهای جهانی در سال 2015 شامل  سویای تراریخته، ذرت تراریخته، پنبه تراریخته و کلزای تراریخته بوده است. علاوه بر محصولات اصلی تراریخته، پاپایای تراریخته و سپیدار تراریخته در چین و بادمجان تراریخته در بنگلادش کشت و تولید شده اند. 

 

افزایش 100 برابری سطح زیر کشت محصولات تراریخته در جهان از سال 1996 تا 2015. در سال 1996 سطح زیر کشت محصولات تراریخته، 1/7 میلیون هکتار بوده و در سال 2015 به 179/7 میلیون هکتار رسیده است.  

 

 

5 کشور برتر تولید کننده محصولات تراریخته در جهان به ترتیب میزان سطح زیر کشت عبارتند از: آمریکا، برزیل، آرژانتین، هند و کانادا. 

 

سطح زیر کشت محصولات تراریخته در جهان از سال 1996 به طور سالانه افزایش یافته و در سال 2015، 28 کشور جهان این محصولات را کشت کرده اند. 

 

 

در سال 2015، محصولات تراریخته در هر 6 قاره جهان به صورت تجاری کشت شده اند. در 19 کشور از 28 کشوری که محصولات تراریخته را به صورت تجاری کشت کرده اند، سطح زیر کشت این محصولات 50 هزار هکتار یا بیشتر بوده است. 

 

 

از مجموع 28 کشوری که در سال 2015 محصولات تراریخته را کشت و تولید کردند، 8 کشور صنعتی و 20 کشور در حال توسعه بودند. آمریکا به عنوان کشور برتر تولید کننده محصولات تراریخته در این سال 70/9 میلیون هکتار محصول تراریخته کاشته است. 

 

افزایش دائمی مساحت کل اراضی زیر کشت محصولات تراریخته در کشورهای صنعتی و در حال توسعه از 1996 تا 2015

 

 

نسبت سطح زیر کشت 4 محصول اصلی تراریخته شامل سویای تراریخته، پنبه تراریخته، ذرت تراریخته و کلزای تراریخته در جهان در سال 2015؛ 

در سال 2015، 83% سطح زیر کشت سویا در جهان به کشت سویای تراریخته اختصاص یافته است. همچنین 75% پنبه کشت شده در جهان، پنبه تراریخته بوده است. 29% ذرت کشت شده و 24% کلزای کشت شده نیز از نوع ذرت تراریخته و کلزای تراریخته بوده است. 

 

سطح زیر کشت محصولات تراریخته در سال 2015؛ به تفکیک کشورهای صنعتی و در حال توسعه

 

در سال 2015، 18 میلیون کشاورز در 28 کشور از سراسر جهان، 179/7 میلیون هکتار محصول تراریخته را کشت کرده اند. از سال 1996 تا 2015، 2 بیلیون هکتار محصول تراریخته کشت شده است. فناوری تولید محصولات تراریخته سریعترین فناوری کشاورزی مورد پذیرش بشر بوده است. 

 

از 28 کشوری که در سال 2015 محصولات تراریخته را کشت کردند، در 11 کشور سطح زیر کشت این محصولات بیش از 1 میلیون هکتار بوده و در 8 کشور سطح زیر کشت محصولات تراریخته بیش از 100 هزار هکتار بوده است. 

 

 

5 کشور در حال توسعه پیشرو در تولید محصولات تراریخته در 3 قاره عبارتند از: برزیل و آرژانتین در آمریکای لاتین، هند و چین در آسیا و آفریقای جنوبی در آفریقا. این 5 کشور در مجموع 48% محصولات تراریخته جهان را در سال 2015 تولید کردند. 41% جمعیت دنیا در این 5 کشور بزرگ زندگی می کنند. 

 

 

از 28 کشوری که محصولات تراریخته را در سال 2015 کشت کرده اند، در 19 کشور سطح زیر کشت این محصولات بیش از 50 هزار هکتار بوده است. آمریکا، برزیل، آرژانتین، هند و کانادا برترین کشورهای تولید کننده محصولات تراریخته در جهان بودند. 

 

 در سال 2015، بیش از 16/5 میلیون کشاورز کوچک در سراسر جهان، محصولات تراریخته را کشت کرده اند. 

 

 

سطح زیر کشت محصولات تراریخته از 1/7 میلیون هکتار در سال 1996 به 179/7 میلیون هکتار در سال 2015 افزایش یافته است. افزایش 100 برابری کشت این محصولات طی بازه زمانی 20 ساله نشان دهنده استقبال کشاورزان از این فناوری بوده است. 

 

محصولات تراریخته اصلی موجود در بازارهای جهانی در سال 2015، سویای تراریخته، ذرت تراریخته، پنبه تراریخته و کلزای تراریخته بوده اند. 51% بازار محصولات تراریخته به سویای تراریخته، 30% به ذرت تراریخته، 13% به پنبه تراریخته، 5% به کلزای تراریخته و 1% به سایر محصولات تراریخته اختصاص داشته است. 

 

کشورهای در حال توسعه در سال 2015، سویای تراریخته، ذرت تراریخته، پنبه تراریخته، کلزای تراریخته، بادمجان تراریخته، پاپایای تراریخته و سپیدار تراریخته را در سطح 97/1 میلیون هکتار کشت کرده اند. 

 

از 28 کشور کشت کننده محصولات تراریخته در سال 2015، 8 کشور صنعتی وجود داشته و در بین 5 کشور برتر کشت کننده، تولید کننده و مصرف کننده محصولات تراریخته، کشور آمریکا رتبه اول و کشور کانادا رتبه پنجم را به خود اختصاص داده اند. 53% بازار محصولات تراریخته در این سال متحمل به علف کش و 14% مقاوم به حشرات بوده اند. 33% محصولات تراریخته نیز سایر صفات مطلوب کشاورزی را داشته اند. 

 

 

از 10 کشور پیشرو تولید کننده محصولات تراریخته در سال 2015، 8 کشور در حال توسعه بودند. بیش از نیمی از جمعیت جهان، حدود 60% یا 4 بیلیون نفر در 28 کشور تولید کننده محصولات تراریخته زندگی می کنند و مصرف کننده این محصولات هستند. 

 

 

در سال 2015، کشورهای صنعتی 82/6 میلیون هکتار و کشورهای در حال توسعه 97/1 میلیون هکتار از مجموع سطح زیر کشت محصولات تراریخته معادل 179/7 میلیون هکتار را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب 46% از کل محصولات تراریخته در کشورهای صنعتی و 54% در کشورهای در حال توسعه تولید شده است. 

 

 

طی 20 سال تجاری سازی محصولات تراریخته، آمریکا بیشترین سود را از تولید این محصولات برده است. سود کل آمریکا 72/9 میلیارد دلار بوده و سود سال 2015 به تنهایی 6/9 میلیارد دلار بوده است. 

 

 در سال 2015، 5 کشور اروپایی شامل اسپانیا، پرتغال، جمهوری چک، اسلواکی و رومانی سطحی معادل 116870 هکتار را زیر کشت ذرت تراریخته بره ادند. در بین این کشورها، اسپانیا با کشت 107749 هکتار ذرت تراریخته و تولید 92% ذرت تراریخته اروپا، کشور برتر تولید کننده ذرت تراریخته در اتحادیه اروپا بوده است. 

 

طی 2 دهه کشت و تولید تجاری محصولات تراریخته در جهان، 167/8 میلیارد دلار سودآوری برای تولید کنندگان و کشاورزان داشته است. در این بین آمریکا با بیشترین سطح زیر کشت و تولید محصولات تراریخته در جهان، بیشترین سود را از تولید محصولات تراریخته برده است. تولیدکنندگان و کشاورزان آمریکایی طی بیست سال کشت محصولات تراریخته 72/9 میلیارد دلار سود کسب کرده اند. پس از آمریکا، کشاورزان و تولید کنندگان برزیل 21/1 میلیارد دلار، هند 19/6 میلیارد دلار، چین 18/6 میلیارد دلار، برزیل 16/4 میلیارد دلار و کانادا 7/3 میلیارد دلار از کشت و تولید محصولات تراریخته سود برده اند.

 

وضعیت کشت محصولات تراریخته در جهان؛ 2016

افزایش سطح زیر کشت جهانی محصولات تراریخته در سال 2016

کشت محصولات تراریخته در اروپا

سطح زیر کشت چغندرقند تراریخته در آمریکا و کانادا

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.