زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

فراخوان مقاله انجمن ایمنی زیستی ایران

انجمن ایمنی زیستی ایران در نظر دارد یکی از شماره‌های مجله علمی – ترویجی ایمنی زیستی را به چاپ مقالاتی در راستای نقش محصولات تراریخته و مهندسی ژنتیک بر جنبه‌های مختلف زندگی و ایمنی آنها اختصاص دهد.
مقالات با موضوع زیر با روند داوری تسریع شده مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی داوران، مقالات برتر مورد تقدیر قرار گفته و به آنها جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت.

 

اعضای محترم انجمن ایمنی زیستی ایران

با سلام و احترام،

انجمن ایمنی زیستی ایران در نظر دارد یکی از شماره‌های مجله علمی – ترویجی ایمنی زیستی را به چاپ مقالاتی در راستای نقش محصولات تراریخته و مهندسی ژنتیک بر جنبه‌های مختلف زندگی و ایمنی آنها اختصاص دهد.

مقالات با موضوع زیر با روند داوری تسریع شده مورد بررسی قرار گرفته و پس از ارزیابی داوران، مقالات برتر مورد تقدیر قرار گفته و به آنها جوایز نقدی تعلق خواهد گرفت.

نویسندگان مقالات می‌توانند در صورت تمایل، از مشاوره و راهنمایی اساتید انجمن بهره‌مند شوند.

نقش محصولات تراریخته در تأمین مواد غذایی، چالش‌ها و فرصت‌ها
تأثیر محصولات تراریخته بر محیط زیست، امنیت و ایمنی غذایی
آثار محصولات تراریخته بر تجارت محصولات کشاورزی و معیشت کشاورزی
مراحل قانونی اخذ مجوز محصولات تراریخته
نقش زیست فناوری مدرن در تنوع زیستی و توسعه پایدار

پایگاه اطلاع‌رسانی بیوتکنولوژی ایران

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.