زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

انتقاد از عدم حمایت از محصولات بیوتکنولوژی در حوزه امنیت غذایی

در وبینار زیست فناوری که دوشنبه 21 مهرماه برگزار شد، برخی انتقادات در خصوص حمایت از محصولات بیوتکنولوژی و فرصت سوزی‌های انجام شده در حوزه امنیت غذایی ارائه شد که دبیر ستاد توسعه زیست فناوری تاکید کرد تمام بسته‌های تدوین شده در این حوزه با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی بوده است.

دکتر بهزاد قره یاضی، رئیس اتحادیه انجمن علوم کشاورزی در بخشی از وبینار زیست فناوری دوشنبه 21 مهرماه ستاد توسعه زیست فناوری، انتقادهایی را در خصوص عدم حضور اتحادیه انجمن علوم کشاورزی و پژوهشگاه بیوتکنولوژی در بسته‌های امنیت غذایی ستاد توسعه زیست فناوری مطرح کرد.

همچنین دکتر نیر اعظم خوش خلق سیما، رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی گفت: ۵۰ درصد در حوزه زیست فناوری تولیدات داخل نقش دارند و ۵۰ درصد واردات است؛ اما آیا ستاد توسعه زیست فناوری برنامه‌هایی برای بخش واردات و ورود تکنولوژی برای جلوگیری از ورود این محصولات دارد؟! 

وی با بیان اینکه باید از دستاوردهای شرکت‌های دانش بنیان در تولید محصولات بیوتکنولوژی حمایت شود، گفت: ستاد توسعه زیست فناوری چه برنامه‌هایی در زمینه تولید محصولات ژنتیک دارد.

خوش خلق سیما با تاکید بر اینکه پژوهشگاه بیووتکنولوژی کشاورزی، تنها پژوهشگاه حوزه کشاورزی است که باید در خیلی از زمینه‌ها فعالیت کند، گفت: کمیته‌های پژوهش و فناوری ستاد توسعه زیست فناوری باید طوری دانشگاه‌ها را سوق دهند که جای پژوهشگاه‌ها برای اجرای پروژه‌ها وجود داشته باشد؛ این پژوهشگاه پروژه آنزیم را با حمایت‌های ستاد توسعه زیست فناوری به خوبی پیش می‌برد و این ظرفیت در حوزه‌های دیگر نیز وجود دارد.

دکتر محمدعلی ملبوبی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری نیز انتقادهایی مبنی بر عدم حضور در برخی کارگروه‌های ستاد زیست فناوری داشت و افزود: فعالیت ما در زمینه امنیت غذایی محدود به چند کارشناس شده که این فرصت‌ها را می‌سوزاند؛ اکنون وضعیت درستی در امنیت غذایی نداریم که این دلیلی جز یا فرار کردن از مسئله یا نپرداختن به مسئله ندارد.

دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه زیست فناوری نیز در پاسخ به بعضی ابهامات گفت: تمام بسته‌هایی که در خصوص امنیت غذایی در ستاد توسعه زیست فناوری تهیه شده، با هماهنگی و مشورت جهاد کشاورزی و با حضور وزیر بوده است. این بسته‌های حمایتی چندین ماه در سایت ستاد توسعه زیست فناوری قرار گرفته و هر فردی می‌توانست  این اطلاعات را از این بسته‌ها کسب کند.

وی افزود: روشن سازی مسائل حوزه امنیت غذایی جزو وظایف ما است که به آن می پردازیم.

ایسنا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.