زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

وضعیت کشت محصولات تراریخته در جهان؛ 2016

 

سطح زیر کشت جهانی محصولات تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین در سال 2016 نسبت به سال گذشته 3% افزایش یافته است. در سال 2016 سطح زیر کشت محصولات تراریخته 185/1 میلیون هکتار بوده و افزایش 5/4 میلیون هکتاری نسبت به سال 2015 داشته است. 

 

 

سطح زیر کشت محصولات تراریخته در جهان طی 21 سال، حدود 110 برابر افزایش داشته است. در سال 1996 سطح زیر کشت این محصولات 1/7 میلیون هکتار بوده و در سال 2016 به 185/1 میلیون هکتار رسیده است. 

 

از مجموع 185/1 میلیون هکتار سطح زیر کشت محصولات تراریخته در سال 2016، سهم 7 کشور صنعتی 46% و سهم 19 کشور در حال توسعه 54% بوده است. سهم کشورهای صنعتی و در حال توسعه از کشت و تولید محصولات تراریخته در سال 2015 نیز به همین نسبت بوده است. بنابراین با توجه به افزایش سطح زیر کشت محصولات تراریخته در سال 2016 نسبت به سال 2015، می توان نتیجه گرفت که طی 1 سال گذشته، رشد سطح زیر کشت محصولات تراریخته در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه با سرعت مشابهی صورت پذیرفته است. 

 

 

به طور کلی 26 کشور در سال 2016 محصولات تراریخته را کشت کرده اند: 19 کشور در حال توسعه و 7 کشور صنعتی

 

 

6 کشور پیشگام کشت و تولید محصولات تراریخته در سال 1996، شامل آمریکا، چین، آرژانتین، کانادا، استرالیا و مکزیک بودند. طی 21 سال سطح زیر کشت این محصولات حدود 110 برابر افزایش یافته است و در سال 2016، 18 میلیون کشاورز محصولات تراریخته را در سطح 185/1 میلیون هکتار از اراضی 6 قاره جهان کشت کردند.  

 

 

از 5 کشور برتر تولید کننده محصولات تراریخته که در سال 2016، 91% ممحصولات تراریخته را کشت کرده اند، 2 کشور صنعتی و 3 کشور در حال توسعه بوده اند. کشورهای صنعتی برتر تولید کننه محصولات تراریخته، آمریکا و کانادا بوده اند. 3 کشور در حال توسعه تولید کننده محصولات تراریخته در سال 2016 شامل برزیل، آرژانتین و هند بودند. 

 

 

سطح زیر کشت محصولات تراریخته از 1/7 میلیون هکتار در سال 1996 به 185/1 میلیون هکتار در سال 2016 رسیده است. از مجموع سطح زیر کشت این محصولات 85/5 میلیون هکتار به کشورهای صنعتی و 99/6 میلیون هکتار به کشورهای در حال توسعه اختصاص داشته است. 

 

 

در سال 2016، کشاورزان 26 کشورجهان 185/1 میلیون هکتار از اراضی را به کشت محصولات تراریخته اختصاص دادند. سطح زیر کشت این محصولات در سال 2016 در مقایسه با سال 2015 که 179/7 میلیون هکتار محصول تراریخته کشت شده بود، 3% افزایش یافته است. در 11 کشور از 26 کشور تولید کنند ه محصولات تراریخته سطح زیر کشت بیشتر از 1 میلیون هکتار بوده است. این کشورها عبارتند از: آمریکا، برزیل، آرژانتین، کانادا، هند، پاراگوئه، پاکستان، چین، آفریقای جنوبی، اروگوئه و بولیوی. همچنین در 7 کشور شامل استرالیا، فیلیپین، میانمار، اسپانیا، سودان، مکزیک و کلمبیا بیش از 100 هزار هکتار محصول تراریخته کشت شده است. ویتنام، هندوراس، شیلی، پرتغال، بنگلادش، کاستاریکا، اسلواکی و جمهوری چک نیز از کشورهای کشت و تولید کننده محصولات تراریخته در سال 2016 بوده اند. 

 

 

از ابتدای تجاری سازی محصولات تراریخته در سال 1996 تا سال 2016، سطح زیر کشت محصولات تراریخته حدود 110 برابر افزایش یافته است. 

 

 

5 کشور برتر تولید کننده محصولات تراریخته عبارتند از: آمریکا با کشت 72/9 میلیون هکتار، برزیل با کشت 49/1 میلیون هکتار، آرژانتین با کشت 23/8 میلیون هکتار، کانادا با کشت 11/6 میلیون هکتار و هند با کشت 10/8 میلیون هکتار محصولات تراریخته.

 

 

 

 

در سال 2016، کشور آمریکا به عنوان کشور برتر تولید کننده محصولات تراریخته 72/9 میلیون هکتار معادل 40% کل سطح زیر کشت محصولات تراریخته در جهان را به کشت محصولات ذرت تراریخته، سویای تراریخته، پنبه تراریخته، کلزای تراریخته، چغندرقند تراریخته، یونجه تراریخته، پاپایای تراریخته، کدوی تراریخته و سیب زمینی تراریخته اختصاص داده است. برزیل پس از آمریکا با کشت 49/1 میلیون هکتار معادل 27% کل سطح زیر کشت محصولات تراریخته در جهان، سویای تراریخته، ذرت تراریخته و پنبه تراریخته را تولید کرده و در رتبه دوم قرار گرفته است. آرژانتین 23/8 میلیون هکتار معادل 13% سطح زیر کشت محصولات تراریخته را به کشت سویای تراریخته، ذرت تراریخته و پنبه تراریخته اختصاص داده و رتبه سوم را کسب کرده است. کانادا در رتبه چهارم کشت محصولات تراریخته قرار داشته و 11/6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی این کشور به کشت کلزای تراریخته، ذرت تراریخته، سویای تراریخته، چغندرقند تراریخته و یونجه تراریخته اختصاص یافته است. هند در رتبه پنجم جهانی 10/8 میلیون هکتار پنبه تراریخته کاشته است. 

 

 

در سال 2016، سطح زیر کشت ذرت تراریخته در اروپا با 17% افزایش از 116870 هکتار به 136363 هکتار رسیده است. عمده افزایش سطح زیر کشت ذرت تراریخته در اروپا به کشور اسپانیا تعلق داشته و تقریباً 95% از کل سطح زیر کشت این محصول که معادل 129081 هکتار است در اسپانیا بوده است. 

 

 

بیش از 90% کشاورزانی که محصولات تراریخته را در سال 2016 کشت کرده اند (16/5 میلیون کشاورز)، کشاورزانی فقیر در کشورهای در حال توسعه بودند که زراعت کوچکی داشتند. سودآوری و عملکرد بالای محصولات تراریخته طی 21 سال تجربه کشت آنها، کشاورزان کوچک را ترغیب به کشت این محصولات می کند. 

 

 

در ابتدای دهه سوم تولید تجاری محصولات تراریخته، 26 کشور جهان 185/1 میلیون هکتار اراضی را به کشت این محصولات اختصاص دادند. مطابق سالهای گذشته، اصلی ترین محصولات تراریخته تولید شده سویای تراریخته، ذرت تراریخته، پنبه تراریخته و کلزای تراریخته بوده اند. 

 

 

در سال 2016 نیز مانند 2015 اصلی ترین محصولات تراریخته کشت، تولید و مصرف شده در جهان، ذرت تراریخته، پنبه تراریخته، سویای تراریخته و کلزای تراریخته بوده است. ذرت تراریخته در 16 کشور، پنبه تراریخته در 14 کشور، سویای تراریخته در 11 کشور و کلزای تراریخته در 4 کشور جهان کشت شده اند. 

 

بیش از 78% سویا، 64% پنبه، 26% ذرت و 24% کلزای تولیدی جهان در سال 2016 از نوع تراریخته بوده است. 

 

 

سویای تراریخته، ذرت تراریخته، پنبه تراریخته و کلزای تراریخته اصلی ترین محصولات تراریخته ای بوده اند که در سال 2016 در کشورهای در حال توسعه کشت شده اند. علاوه بر این 4 محصول اصلی، بادمجان تراریخته، پاپایای تراریخته و صنوبر تراریخته نیز در این کشورها کشت شده اند. 

 

 

تعداد محصولات تراریخته موجود در بازارهای جهانی در سال 2016 و 2017 افزایش داشته است. در سال 2016، علاوه بر 4 محصول تراریخته اصلی موجود در بازارهای جهانی که عبارتند از سویای تراریخته، ذرت تراریخته، پنبه تراریخته و کلزای تراریخته، محصولات تراریخته جدیدی مانند چغندرقند تراریخته، پاپایای تراریخته، کدوی تراریخته، بادمجان تراریخته و سیب زمینی تراریخته نیز روانه بازارهای جهانی شدند. سیب تراریخته نیز در سال 2017 به بازارهای جهانی وارد خواهد شد. 

 

 

در سال 2016، سویای تراریخته 50%، ذرت تراریخته 33%، پنبه تراریخته 12% و کلزای تراریخته 5% تولید جهانی محصولات تراریخته را به خود اختصاص داده اند. سایر محصولات تراریخته شامل سیب زمینی تراریخته، چغندرقند تراریخته، کدوی تراریخته، بادمجان تراریخته و پاپایای تراریخته در مجموع 1% تولید محصولات تراریخته را شامل می شوند.

 

 

سویای تراریخته 78% تولید سویا، پنبه تراریخته 64% تولید پنبه، ذرت تراریخته 26% تولید ذرت و کلزای تراریخته 24% تولید کلزای جهان را به خود اختصاص داده اند. 

 

سویای تراریخته با سطح زیر کشت 91/4 میلیون هکتار، ذرت تراریخته با سطح زیر کشت 60/6 میلیون هکتار، پنبه تراریخته با سطح زیر کشت 22/3 میلیون هکتار و کلزای تراریخته با سطح زیر کشت 8/6 میلیون هکتار، رتبه اول تا چهارم کشت و تولید محصولات تراریخته را به خود اختصاص داده اند. 

 

 

در سال 2016 نیز مطابق سالهای گذشته، سویای تراریخته با سطح زیر کشت جهانی 91/4 میلیون هکتار رتبه اول کشت و تولید محصولات تراریخته را به خود اختصاص داده است. سطح زیر کشت سویای تراریخته در سال 2016، 1% نسبت به سال 2015 کاهش یافته و جای خود را به کشت ذرت تراریخته داده است. ذرت تراریخته در سال 2016، 60/6 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان را به خود اختصاص داده و نسبت به سال 2015، 13% رشد داشته و رتبه دوم کشت محصولات تراریخته را کسب کرده است. پنبه تراریخته 22/3 میلیون هکتار، کلزای تراریخته 8/6 میلیون هکتار، یونجه تراریخته 1/2 میلیون هکتار، جغندر تراریخته 0/5 میلیون هکتار، پاپایای تراریخته و سایر محصولات تراریخته کمتر از 1 میلیون هکتار از اراضی کشاورزی جهان را به خود اختصاص داده و در جایگاه رتبه سوم تا هشتم تولید محصولات تراریخته قرار دارند. 

 

 

از سال 1992 تا 2016، روند مجوزدهی به کشت، تولید و مصرف محصولات تراریخته روند رو به رشد داشته است و مجموعاً 40 کشور برای این محصولات مجوزهای قانونی صادر کرده اند. در این بین بیشترین مجوزهای محصولات تراریخته مربوط به مصرف این محصولات برای خوراک انسان بوده است. پس از ان مجوزهای تأیید محصولات تراریخته برای خوراک دام و کشت قرار گرفته است. 

 

 

 از سال 1996 تا 2016، 40 کشور مجوزهای قانونی کشت، تولید و مصرف محصولات تراریخته را صادر کرده اند. در بین محصولات تراریخته، بیش از همه رخدادهای مختلف ذرت تراریخته مجوز گرفته اند. تا سال 2016، 218 رخداد ذرت تراریخته در 29 کشور مجوز کشت، تولید و مصرف دریافت کرده اند. 

 

 

در سال 2016، 251 رخداد تراریخته جدید مجوز کشت، تولید و مصرف گرفتند. کشور آرژانتین بیشترین تعداد مجوزهای قانونی تأیید محصولات تراریخته جدید را صادر کرده است. در این بین اغلب رخدادهای مورد تأیید مربوط به ذرت تراریخته بوده است. 

 

 

در سال 2016 آرژانتین بیشترین تعداد مجوز قانونی را به محصولات تراریخته جدید داده است. در این کشور در مجموع 42 مجوز صادر شده که 14 مورد برای خوراک انسان، 14 مورد برای خوراک دام و 14 مورد مجوز کشت محصولات تراریخته بوده است. پس از آرژانتین، ژاپن در رتبه دوم صدور مجوز محصولات تراریخته قرار گرفته و با صدور 13 مجوز برای خوراک انسان، 11 مورد برای خوراک دام و 11 مورد برای کشت، در مجموع 35 مجوز قانونی تأیید محصولات تراریخته صادر کرده است. استرالیا با صدور 33 مجوز و کانادا و کره با صدور 21 مجوز تأیید محصولات تراریخته برای خوراک انسان، خوراک دام یا کشت در رتبه سوم و چهارم قرار دارند. اتحادیه اروپا با صدور 9 مجوز خوراک انسان و 9 مجوز خوراک دام، مجموعاً 18 مجوز تأیید محصولات تراریخته را صادر کرده و در رتبه پنجم قرار گرفته است. همچنین آمریکا 18 مجوز، مالزی با صدور 16 مجوز، تایوان 11 مجوز، کلمبیا 9 مجوز، برزیل 6 مجوز، آفریقای جنوبی 6 مجوز، ویتنام 6 مجوز، نیوزیلند 5 مجوز، سنگاپور 3 مجوز و اندونزی 1 مجوز تأیید محصولات تراریخته را در سال 2016 صادر کرده اند. 

 

افزایش سطح زیر کشت جهانی محصولات تراریخته در سال 2016

وضعیت کشت محصولات تراریخته در جهان؛ 2015

کشت محصولات تراریخته در اروپا

سطح زیر کشت چغندرقند تراریخته در آمریکا و کانادا

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.