زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

انتقال ژن به گیاهان به دست بشر

فرآیند انتقال ژن یک فرآیند طبیعیست. انتقال ژن به گیاهان به دست بشر قدمت چند هزار ساله دارد. مهندسی ژنتیک موجب افزایش دقت این فرآیند شده و گیاهان اصلاح ژنتیکی شده نوین یا تراریخته تنها یک ژن به صورت هدفمند دریافت کرده اند که موجب ایجاد صفت مطلوبی در آنها شده است. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.