زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

ارائه ژنوتیپ‌های برتر پسته جهت بهبود کیفیت و کمیت محصول

عضو هیأت علمی گروه علوم مهندسی و باغبانی دانشگاه اراک از ارائه ژنوتیپ‌های برتر پسته جهت بهبود کیفیت و کمیت این محصول خبر داد.

علی خدیوی با بیان اینکه ارائه این طرح پژوهشی و بکارگیری آن در مزارع کشت پسته سطح کشور می تواند در راستای بهبود کمیت و کیفیت این محصول کشاورزی بسیار مثمرثمر باشد، اظهار کرد: ایران از سالیان گذشته همواره رتبه اول کشت پسته را در سطح دنیا داشته است و کماکان نیز با دارا بودن بالاترین سطح کشت در دنیا، رتبه اول تولید پسته را در اختیار دارد.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه ایران در کنار کشورهای آمریکا و ترکیه بالاترین میزان تولید پسته دنیا را دارد، اما متاسفانه کارنامه ما در حوزه عملکرد در واحد سطح چندان رضایت بخش نبوده است و محصولات تولیدی از حیث میزان خندانی، وزن و درصد مغز، طعم مطلوب و... به سطح مورد رضایت ما نرسیده اند. همین مهم لزوم اصلاح باغات پسته کشور را بیش از گذشته مطرح می کند و به اعتقاد من نیز باید اقداماتی در این زمینه صورت بگیرد تا پسته تولیدی ما از نظر میزان خندانی، عدم پوکی و اندازه مغز به سطح مطلوب و با کیفیت برسد.

وی با بیان اینکه این طرح تحقیقاتی با همکاری گروه علوم مهندسی و باغبانی دانشگاه اراک، دانشگاه صنعتی شاهرود و مرکز تحقیقات کشاورزی سمنان به نتیجه رسیده است، تصریح کرد: ما در این طرح پژوهشی تعدادی از گیاهانی را که حاصل گرده افشانی باز بودند به مدت چند سال مورد مطالعه قرار دادیم و آن دسته از صفات تجاری که برای مشتریان این محصول حائز اهمیت بودند را به طور گسترده بررسی کردیم. ژنوتیپ هایی که در نهایت انتخاب شدند، هم از نظر اندازه مغز و هم از نظر میزان خندانی و عدم پوکی گیاهان خوبی هستند و خوشبختانه با انتخاب نهایی گیاهان مذبور می توانیم در آینده آنها را در اختیار کشاورزان کل کشور قرار دهیم.

عضو هیات علمی گروه علوم مهندسی و باغبانی دانشگاه اراک تاکید کرد: این طرح از زمان شروع کشت تا میوه دهی حدود 6 سال زمان برده است که با احتساب 3 سال آزمایش مزرعه ای این محصول می توان گفت کل طرح از ابتدای امر تا زمان انتخاب نهایی گیاهان 9 سال طول کشیده است.

به گفته وی، نتایج این مطالعه در مجله معتبر JCR-Q1 به نام Scientia Horticulturae چاپ رسیده است.

ایسنا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.