زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

هزینه غیرقابل مقایسه ازبین رفتن نسل یک گیاه

رئیس پژوهشکده بیوتکنولوژی دانشگاه رازی کرمانشاه: بااشاره به اینکه هزینه از بین رفتن نسل یک گونه با هیچ چیزی در دنیا قابل مقایسه نیست گفت: در دنیای توسعه یافته، برای حفظ یک گونه، سرمایه گذاری های بسیار هنگفتی را انجام میدهند.

دانیال کهریزی افزود:امروزه تمامی دانشمندان علوم زیستی براین نکته توافق دارند که اساس حفظ گونه ها تنوع پذیری آنهاست ویکی ازعوامل مهم ایجاد تنوع زیستی درطبیعت مبادله ژن وژنوم بین گونه ها می باشد.

وی بااشاره به اهمیت فوق العاده تنوع زیستی شایان ذکر شدکه ازاین گنجینه خدادادی نهایت پاسداری را بعمل آورد وهزینه دراین رابطه درواقع سرمایه گذاری برای نسلهای آینده است.

وی به عنوان نمونه به از بین رفتن گونه نیلوفرآبی سراب نیلوفر کرمانشاه با نام علمی Nuphar lutea که حدود 3 سال است گونه اش از بین رفته است اشاره کرد وافزود: نه کسی مورد بازخواست قرار گرفت، نه کسی ناراحت شد و نه کسی پاسخگو بود و نه رسانه ای شد. این درحالی است که نیلوفر آبی در بین ایرانیان باستان به عنوان یک گیاه مقدس به شمار می رفت و در سنگ نگاره های تخت جمشید و طاق بستان و در کتب تاریخی می توان این را به خوبی متوجه شد.

 

منبع خبر

 

گروه: ذخایر ژنتیکی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.