زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

تدوین برنامه پنجساله ارتقاء‌ امنیت غذایی در کشور با استفاده از بذور اصلاح شده مقاوم به خشکی و شوری

در برنامه پنجساله ارتقاء امنیت غذایی در کشور، استفاده از ظرفیت‌های دیم کاری، به عنوان یک نسخه شفابخش یاد شده است.

 

سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، گفته است که وزارت جهاد کشاورزی برنامه چند ساله‌ای را برای ارتقاء‌ امنیت غذایی کشور در دست اقدام دارد که در آن به استفاده از ظرفیت‌های دیم کشور، اهمیت بیشتری قائل شده است.

از ۱۸ میلیون هکتار زمین زراعی کشور حدود ۱۰ الی ۱۲ میلیون هکتار آن دیم است. میانگین بارش در کشور حدود ۳۰ میلیمتر است و در سال‌های گذشته دیم کاران کشور، محصول مناسبی را نمی‌توانستند برداشت کنند. اما اخیرا با اصلاح بذرهای مقاوم به خشکی و تنش‌های محیطی و استفاده از ادوات کشاورزی ویژه دیم کاری، و افزایش آگاهی کشاورزان به روش‌های مناسب کشت، دیم کاری را بهبود بخشیده است.

جواد وفابخش، سرپرست معاونت امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: “افزایش ۲۵ درصدی تولیدات دیم طی یک برنامه پنجساله به صورت پایدار، توسعه کشاورزی حفاظتی در دیم‌زارها به عنوان تنها نقطه نجات بخش مزارع دیم با توجه به تغییرات اقلیمی است و تنوع بخشی به محصولات و ارقام کشت شده در دیم‌زارها، انتقال دانش فنی، تکنولوژی‌های نوین و یافته‌های تحقیقاتی به مزارع و افزایش و درآمد و بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان از اهداف پروژه ارتقاء امنیت غذایی است”.

در حال حاضر امنیت غذایی کشور، ۸۱ درصد و به گفته سرپرست سابق وزارت جهاد کشاورزی این یک رقم مناسب برای کشور به حساب می‌آید و بسیاری از کشورها تلاش می‌کنند تا به این رقم خود اتکایی دست یابند. 

امنیت غذایی امروزه به عنوان یک ابزار سیاسی در کشورهای سلطه به حساب می‌آید و آنها از اهرم امنیت غذایی برای فشار به دیگر کشورها استفاده می‌کنند.

امروزه تمام کشورها تلاش دارند تا با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های کشاورزی بتوانند سهم بیشتری از امنیت غذایی کشورشان را تامین کنند.

روسیه در طی چند سال گذشته جهش بزرگی را در تولیدات بخش کشاورزی داشته، به طوری که امسال بیش از صد میلیون تن گندم، تولید کرده است که این رقم معادل کل تولیدات کشاورزی کشور ماست. 

این در حالی است که در زمان اتحادیه جماهیر شوروی این کشور وارد کننده گندم بود.

اگنا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.