زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

احتمال بیشتر تولد گوساله نر به کمک کریسپر

در این پژوهش محققان از ابزار مهندسی ژنتیک «کریسپر» استفاده کردند و ژنی به نام SRY را در نطفه قرار دادند. این ژن فرایند شکل گیری گوساله نر را آغاز می‌کند و به این ترتیب احتمال تولد گوساله نر بیشتر می‌شود.

در آوریل ۲۰۲۰ میلادی در نتیجه تحقیقات پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا یک گوساله نر به نام «کازمو» متولد شد. نکته متمایز درباره تولد این گوساله نر آن بود که ژنوم نطفه آن مهندسی شده بود تا احتمال تولد گوساله نر بیشتر شود.

در این پژوهش محققان از ابزار مهندسی ژنتیک «کریسپر» استفاده کردند و ژنی به نام SRY را در نطفه قرار دادند. این ژن فرایند شکل گیری گوساله نر را آغاز می‌کند و به این ترتیب احتمال تولد گوساله نر بیشتر می‌شود.

به طور ایده آل اگر این ژن در کروموزم ایکس قرار گیرد، به طور ۱۰۰ درصد تولد گوساله نر تضمین می‌شود. اما محققان نتوانستند این کار را انجام دهند، بنابراین آنها ژن مذکور را در کروموزوم ۱۷ قرار دادند. در نتیجه با تغییر برخی کروموزوم ها، احتمال تولد گوساله نر از نطقه ۷۵ درصد بود. از سوی دیگر کروموزم ۱۷ نیز مکانی مناسب و ایمن برای قرار گرفتن ژن مذکور است و هیچ تداخلی در ژن های دیگر ایجاد نمی‌کرد.

«آلیسون ون اننمان» یکی از مولفان این پژوهش می گوید: پیش بینی می‌کنیم فرزند کازمو که ژن SRY را به ارث می‌برد نیز بدون در نظر گرفتن کروموزم های موروثی Y، ظاهری مشابه گاوهای نر داشته باشد. 

 محققان دلیل این پژوهش را تقاضای صنعت تولید گوشت اعلام کرده‌اند. وزن گوساله های نر ۱۵ درصد بهتر از گوساله های ماده افزایش می‌یابد.

خبرگزاری مهر

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.