زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

ارتباط بین تنوع میکروبی و توانایی ذخیره کربن خاک

پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود دریافتند که تنوع میکروبی خاک می‌تواند عامل موثری بر ذخیره کربن آن باشد.

پژوهشگران "دانشگاه ماساچوست در امهرست"(UMass)، در بررسی جدیدی نشان دادند که تنوع میکروبی خاک می‌تواند توانایی آن را در ذخیره کربن تغییر دهد و به تنظیم اقلیم نیز کمک کند.

این گروه پژوهشی به سرپرستی "لوییز دومینوز هورتا"(Luiz Domeignoz-Horta)، از پژوهشگران دانشگاه ماساچوست در امهرست دریافتند که اثر مثبت تنوع میکروبی بر بهره‌وری استفاده از کربن، در آب و هوای خشک، خنثی می‌شود. بهره‌وری استفاده از کربن، به میزان کربن جذب شده و مقایسه آن با میزان کربن از دست رفته در جو به صورت دی‌اکسید کربن و نقش آن در گرم شدن اقلیم زمین اشاره دارد.

کربن خاک علاوه بر داشتن مزایای دیگر، با حفظ آب و کمک به رشد گیاهان، به سالم ماندن خاک کمک می‌کند.

دلیل آغاز این پژوهش توسط دومینوز هورتا و همکارانش این بود که شواهد تجربی در مورد واکنش چرخه کربن خاک نسبت به اثرات ناشی از گرما، خشکسالی و از دست رفتن تنوع، بسیار کم است. آنها برای به دست آوردن شواهد بیشتر، جوامع میکروبی را دستکاری کردند و عوامل گوناگونی مانند ادغام گونه‌های میکروبی، دما و رطوبت خاک را نیز مورد بررسی قرار دادند.

دومینوز هورتا گفت: تنوع جالب است اما نه فقط در مورد میکروبیولوژی‌؛ بلکه این تنوع در همه ارگانیسم‌ها از جمله انسان هم می‌تواند جالب باشد. تنوع تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار دارد و به نظر می‌رسد که سیستم‌های متنوع‌تر، کارآیی بیشتری دارند و فشار را بهتر تحمل می‌کنند. هدف ما این است تا به نقش تنوع میکروبی در بهره‌وری کربن خاک پی ببریم.

وی افزود: یکی از موضوعات جالبی که ما مشاهده کردیم، این است که جوامع میکروبی متنوع‌تر، بهره‌وری بیشتری دارند. میکروب‌ها در این جوامع، بیش از جوامعی که تنوع در آنها کمتر است، رشد می‌کنند.

پژوهشگران در بررسی خود، به این نتیجه رسیدند که تنوع حاصل از رابطه میان اکوسیستم و عملکرد می‌تواند تحت تاثیر شرایط نامطلوب خاک از دست برود. پژوهشگران برای درک تغییراتی که در چرخه کربن خاک رخ می‌دهند، باید چندین جنبه از تغییرات جهانی را در نظر بگیرند.

این پژوهش، در مجله "Nature Communications" به چاپ رسید.

ایسنا

لینک مقاله

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.