زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

ابطال آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست

دولت در حمایت از تولید ملی محصولات تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین با استفاده از ظرفیتهای بومی سازی شده زیست فناوری، طی مصوبه زیر اقدام به ابطال آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی کرد.

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه 1396/8/15 به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (ج) ماده (3) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1388 - تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران موضوع  مصوبه شماره 91126/48902 مورخ 1392/4/19 لغو می شود. 

این مصوبه در تاریخ 1396/10/23 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است. 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهور

 

 

مصوبه جدید دولت در حمایت از تولید ملی محصولات تراریخته با استفاده از ظرفیتهای بومی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.