زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

شناسایی مکانیسم‌های جدیدی از پاسخ گیاهان به تنش شوری

نتایج حاصل از مطالعه ترنسکریپتوم گیاه مدل هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به تنش شوری با روش de novo RNAseq توسط محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مورد ارزیابی قرار گرفت و مکانیسم‌های جدید پاسخ گیاهان به تنش شوری شناسایی شد.

این پژوهش حاصل رساله دکتری الهام یونسی ملردی، فارغ‌التحصیل دکترای تخصصی بیوتکنولوژی کشاورزی پژوهشکده با راهنمایی دکتر قربانعلی نعمت زاده و مشاوره دکتر علی پاکدین است  که با عنوان” De novo RNA sequencing analysis of Aeluropus littoralis halophyte plant under salinity stress” ( تجزیه و تحلیل de novo RNAseq گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس تحت تنش شوری) در جلد ۱۰ مجله Scientific Reports از مجموعه انتشارات Nature در سال ۲۰۲۰ منتشر شده است.

دکتر نعمت زاده در این خصوص گفت: در این پژوهش برای اولین بار ترانسکریپتوم گیاه هالوفیت آلوروپوس لیتورالیس در پاسخ به تنش شوری (غلظت های ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی مولار نمک کلرید سدیم) با استفاده از روش De novo RNAseq به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت.

به گفته وی، نگاه اجمالی به نتایج این پژوهش نشان داد که گیاه آلوروپوس لیتورالیس غلظت‌های متفاوت تنش شوری را با استفاده از شیوه‌های کاملاً متفاوتی تحمل می‌کند، به‌طوری که مسیرها و گروهایی که به عنوان مسیرهای کلیدی در تحمل تنش شوری شناخته می‌شوند مانند مسیر سیگنالینگ هورمونی (آبسیزیک اسید و اکسین)، MAPK و سنتز اسمولیت ها در نمونه‌های تحت تیمار ۴۰۰ میلی مولار درگیرند. در مقابل، در تیمار ۲۰۰ میلی مولار فرآیندهای مرتبط با رشد مانند تقسیم سلولی و همانندسازی DNA مهم‌ترین فرایندهای درگیر معرفی شدند.

نعمت زاده افزود: علاوه بر این تغییر بیان فاکتور رونویسی از خانواده GRF تحت تیمار ۲۰۰ میلی مولار می‌تواند تا حدودی نقش این فرآیندها را تایید کند. همچنین در گروه فرآیندهای زیستی حضور فرآیند بیوسنتز فسفاتیدیل کولین به‌طور مشترک بین دو تیمار قابل توجه بود و از سوی دیگر نتایج به‌دست آمده نشان داد که تغییرات کروماتین نقش مهمی در پاسخ به تنش شوری در گیاه آلوروپوس لیتورالیس بازی می‌کند.

وی خاطر نشان کرد: در سطح اجزای سلولی غنی شده با رونوشت‌های افزایش بیان یافته تحت تیمار ۴۰۰ میلی مولار در کنار واکوئل که به عنوان یکی از مهمترین اجرای سلولی شناخته شده در رابطه با تنش شوری مطرح است، کمپلکس PRC1 قرار گرفته است. این کمپلکس در گیاهان کمتر شناخته شده و در حفظ طولانی مدت خاموشی رونویسی درگیر است.

نعمت زاده با بیان اینکه مکانیسم مولکولی واکنش به تیمار ۲۰۰ میلی مولار نمک در آلوروپوس لیتورالیس با مفاهیم آشنا در رابطه با پاسخ به تنش شوری فاصله دارد، گفت: شناسایی این مکانیسم های جدید تحمل تنش شوری در گیاهان هالوفیت می‌تواند اطلاعات ارزشمندی را برای اصلاح و مهندسی گیاهان زراعی ارائه دهد.

 وی در پایان افزود: گیاه آلوروپوس لیتورالیس به‌دلیل اندازه کوچک ژنوم و قرابت آن با گونه‌های استراتژیک مانند برنج، گندم و جو به نامزدی ایده آل برای مطالعات تنش شوری تبدیل شده است.

ایسنا

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.