زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

آیا محصولات تراریخته در اروپا کشت و مصرف میشوند؟!!

مدتیست مخالفین تولید ملی محصولات تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین با اشاعه این شایعه که محصولات تراریخته در اتحادیه اروپا کشت، تولید و مصرف نمیشود، با نگاهی غرب گرایانه سعی دارند اذهان عمومی را مشوش کرده و امنیت روانی جامعه را بر هم زنند. دکتر محبوبه جعفرزاده (متخصص ژنتیک مولکولی) در مورد کشت و مصرف محصولات تراریخته توضیح می دهد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.