زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

آیا کشت محصولات تراریخته موجب افزایش استفاده از سموم شیمیایی شده است؟!

 آیا ارتباطی بین کشت محصولات تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین و استفاده از سم علف کش گلایفوسیت وجود دارد؟ آیا با کشت محصولات تراریخته میزان مصرف سم علف کش گلایفوسیت در واحد سطح بالاتر رفته است؟ آیا کشاورزان تمایل به استفاده بیش از اندازه سم گلایفوسیت دارند؟ در صورت استفاده نکردن از سم گلایفوسیت در کشاورزی، جایگزین آن چیست؟ قدمت استفاده از سم گلایفوسیت در کشاورزی و قدمت کشت محصولات تراریخته چقدر است؟ در ویدیو کلیپ ارائه شده دکتر مسعود توحیدفر (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) به سئوالات فوق پاسخ می دهد. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.