زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

حفظ محیط زیست و اکوسیستم با کمک زیست مهارگرهای فرمونی

جایگزینی سموم شیمیایی کشاورزی با زیست مهارگرهای فرمونی علاوه بر اینکه با حذف سموم شیمیایی به حفظ محیط زیست کمک میکند موجب حفاظت از پریداتورها و پارازیتهای طبیعی اکوسیستم نیز میشود. دکتر حسن داروغه (شرکت دانش بنیان زیست فناوری فرمون پارسیان) در این زمینه توضیح میدهد. 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.