زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

تأمین دو سوم نیاز غذایی کشور از طریق واردات

 

دکتر مسعود توحیدفر (هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) از وضعیت امنیت غذایی کشور و لزوم استفاده از ظرفیتهای زیست فناوری داخلی از جمله تولید ملی محصولات تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین می گوید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.