زیست فناوری کشاورزی

مرکز جامع اطلاع رسانی

استفتا از مقام معظم رهبری در مورد محصولات تراریخته

بسم الله الرحمن الرحیم 

انتقال ژن به گیاهان زراعی و ایجاد گیاهان اصلاح ژنتیکی شده یا تراریخته برای ایجاد صفت مطلوبی در گیاه چه حکمی دارد؟ برای مثال ژن مقاومت به شوری و خشکی یا مقاومت به حشره آفت و یا بیماری گیاهی خاصی به گیاه زراعی مانند گندم منتقل شده و گیاه زراعی مقاوم ایجاد شود. 

اگر ژن مطلوب از گیاهی گرفته شده و به گیاه هدف منتقل شود، چه حکمی دارد؟

اگر ژن مطلوب از موجودی غیر از گیاه مثلاً باکتری، قارچ، حیوان و انسان گرفته شود و به گیاه هدف منتقل شود، چه حکمی دارد؟

اگر ژن مطلوب از حیوان حرام گوشت گرفته شود و به گیاه هدف منتقل شود، چه حکمی دارد؟ 

پاسخ مقام معظم رهبری: عمل مذکور در موارد ذکر شده فی نفسه اشکالی ندارد.

 

گروه: تراریخته یا اصلاح ژنتیکی شده نوین 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

اخبار ویژه

اخبار

این پایگاه اطلاع رسانی به کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری تعلق دارد.